ข่าวสาร

ให้นักศึกษาติดตามข่าวสาร เกี่ยวกับการสอบ การส่งงาน กำหนดการต่างๆจากหน้าเพจนี้

นศ. login ด้วย facebook ตรงบริเวณให้เขียนคอมเม้นต์ก่อน จึงสามารถเขียนข้อความตอบโต้กันได้ค่ะ

2 thoughts on “ข่าวสาร

  1. กำหนดการสอบ Midterm นศ. ภาค กศ.บป จะสอบกันในวันที่ 30
    (รายวิชา สารสนเทศเพื่อการจัดการ และ โปรแกรมสำเร็จรูปด้านทะเบียนบุคคล) ใช้เวลาทำ 3 ชั่วโมง
    เงื่อนไข ลอกกันมึงตาย ปรับตกทันที ไม่มีการแก้ตัวใดๆทั้งสิ่น

  2. อาจารย์ครับวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปด้านทะเบียนบุคคล ก.ศ.บป คะแนนดีกันเปล่าครับหรือว่าตกเยอะอะครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s